nieoszacowany


nieoszacowany
nieoszacowany {{/stl_13}}{{stl_8}}przym. Ia, nieoszacowanyni {{/stl_8}}{{stl_7}}'niemożliwy do oszacowania; bezcenny': {{/stl_7}}{{stl_10}}Dorobek uczonego jest nieoszacowanym wkładem w rozwój nauk medycznych. Nieoszacowane zasługi. {{/stl_10}}

Langenscheidt Polski wyjaśnień. 2015.

Look at other dictionaries:

  • nieoszacowany — nieoszacowanyni «nie dający się oszacować; bezcenny, nieoceniony» Nieoszacowany klejnot, skarb. Nieoszacowane zasługi …   Słownik języka polskiego